Sewage Treatment Plant Warta S.a. Czestochowa


Correspondence: English

Address: 172 188 Srebrna Street
42-202 Czestochowa Poland
Phone: +4834361 90 70
Web: http://www.wartasa.eu


Realizacja drugiego etapu, modernizacji Centralnej Oczyszczalni ścieków oraz Centralnej Przepompowni ścieków - etap zamknięty z końcem 2015r. Zakres rzeczowy objejmuje sektor mechanicznego oczyszczania ścieków i przepompownię przy ul. żabiej.

Przebudowane zostały i wyposażone w nowoczesną armaturę następujące obiekty: stacja dmuchaw, odtłuszczacz i piaskownik i przepompownia. łączny koszt inwestycji tego etapu zamyka się kwotą ponad 64 mln zł.

Realizację tak dużego przedsięwzięcia umożliwiło otrzymanie przez Spółkę dofinansowania przyznanego w dniu 10 maja 2013 r. przez Ministerstwo środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. mieszkańców w kwocie 20 252 794, 34 zł.

TIE - TAIWAN INNOTECH EXPO formerly INST - TAIPEI INT'L INVENTION SHOW & TECHNOMART
International invention Show
26/09/2019 - 28/09/2019
Location Taipei World Trade Center
Taipei
Taiwan