Institut Funkcni Mediciny A Vyzivy


Contact person: Zaneta Kremsa
Correspondence: English
Operation Level: National

Address: Nedvedovo nám 2/3
147 00 Praha 4 Czech Republic
Phone: +420704285 489
Web: http://www.ifmv.cz


Koncem roku 2017 Mgr. Eva Hájková MBA, ?aneta Kremsa, FNLP a MUDr. Jan Vojá?ek CFMP zalo?ili Institut funk?ní medicíny a vý?ivy, jeho? hlavním cílem je zviditeln?ní oboru funk?ní medicíny a vý?ivy tak, aby se tento obor dostal do ?ir?ího pov?domí jak odborné tak i neodborné ve?ejnosti.

Dal?ím cílem institutu je vzd?lávání léka??, farmaceut?, nutri?ních specialist?, dal?ích zdravotník?, ale také neodborné ?iroké ve?ejnosti v oblasti funk?ní medicíny a vý?ivy.

Functional medicine consulting, testing, education